Navigácia

Staňte sa súčasťou praktickej príručky zameranej na ranné kruhy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR ponúka priestor na zdieľanie osvedčených aktivít z ranných kruhov. Cieľom je vyzbieranie psychologicky bezpečných aktivít a následné vytvorenie novej praktickej príručky pre školy s príkladmi dobrej praxe z ranných kruhov pre všetky vekové kategórie.

ilustračný obrázok

Medzi hlavné výhody pravidelného realizovania ranných kruhov patrí budovanie láskavých a kvalitných vzťahov medzi deťmi a žiakmi, podpora pozitívnej klímy v triede a pocit bezpečia či posilňovanie pocitu súdržnosti. Ranné kruhy pôsobia tiež ako preventívna pomôcka voči sociálno-patologických javom ako šikana. Do zbierky dobrej praxe sa môžu zapojiť školy, občianske združenia či jednotlivci, ktorí pravidelne využívajú ranné kruhy a chceli by sa spolupodieľať na tvorbe príručky. Aktivity budú po krátkom vyhodnotení zaradené do praktickej príručky, ktorá vznikne v novom školskom roku 2024/2025. Autori a autorky aktivít, ktoré sa dostanú do finálnej verzie, budú uvedení ako spoluautori a spoluautorky.

Ako sa zapojiť:

  • Pošlite nám popis vašej aktivity vrátane cieľov, potrebných materiálov a postupu.
  • Uveďte svoje meno a organizáciu.

Námety na aktivity na ranné kruhy zasielajte na e-mailovú adresu podpora@minedu.sk do 30.6.2024.

Ako predmet e mailu uveďte „Ranné kruhy_meno vašej školy/organizácie/vás“.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky