Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k rozhodnutiu odborárov nevyhlásiť štrajk

03.11.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oceňuje rozhodnutie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nevyhlásiť štrajk učiteľov, ako aj  korektnosť pri všetkých  doterajších  vzájomných rokovaniach.
    
Sme radi, že zástupcovia odborového zväzu chápu, že výška platov pedagogických zamestnancov je v súčasnosti  ovplyvnená aj možnosťami verejných financií. Vláda SR má aj napriek tejto skutočnosti snahu podporovať oblasť výchovy a vzdelávania. Sme toho názoru, že štrajky a emócie na námestiach nepomáhajú hľadať riešenia, naopak, krajiny sú úspešné vtedy, ak sa pri rokovaniach predkladajú racionálne argumenty.

Bratislava 3. november 2011    

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku