Spustenie urýchľovača Large Hadron Collider

10.09.2008

     Dnes bude v sídle CERN v  Ženeve do prevádzky spustený urýchľovací komplex Large Hadron Collider (LHC). Zariadenie bude urýchľovať protóny na rekordnú energiu 7 TeV (1012  eV). Ministerstvo školstva SR je garantom spolupráce medzi Slovenskom a CERN od dňa vstupu SR do organizácie CERN. 
     Obvod podzemného tunela, v ktorom je umiestený urýchľovč LHC je 27 km. Je to najväčší stroj na svete, navyše vybavený špičkovou technikou, ako je napríklad 1 600 obrovských supravodivých magnetov. Teplota vnútri magnetov dosahuje -271°C, čo je  len 1,9 stupňa nad absolútnou nulou. LHC je už teraz miesto s najnižšou teplotou vo vesmíre.
     Urýchľovač bude pracovať ako „collider" (protibežné zväzky). Okrem protónov budú v ňom urýchlené aj atómové jadrá, a tak bude možné študovať zrážky protónov s protónmi, protónov s jadrami alebo jadier s jadrami. Slávnostná inaugurácia urýchľovacieho komplexu LHC je naplánovaná na 21. októbra 2008 za účasti hláv členských štátov CERN.

     CERN je najvýznamnejšou vládnou medzinárodnou organizáciou pre výskum v oblasti štruktúry hmoty. Bola založená v roku 1954, v súčasnosti združuje 20 európskych krajín. Slovenská republika je členom CERN od roku 1993.
     CERN predstavuje svetovú špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. Ich skúmanie si vyžaduje obrovské investície do mamutích zariadení - urýchľovačov častíc na veľmi vysoké energie a komplikovaných detekčných zariadení, ktoré presahujú možnosti i veľkých vyspelých krajín. Toto predurčilo CERN stať sa vzorom veľmi efektívnej medzinárodnej spolupráce.

Podrobnejšie informácie o spúšťaní LHC možno nájsť na: http://lhc-first-beam.web.cern.ch/lhc-first-beam/practical.html

Bratislava 10. september 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku