ŠPÚ podporuje nové neformálne vzdelávanie v Múzeu mesta Bratislavy

19.09.2017
      V rámci odbornej konferencii pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka sprístupnili dnes v Múzeu mesta Bratislavy ateliér Oživené učebnice. Zámerom projektu je v rokoch 2016 – 2017 zrealizovať špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu s rozsiahlou časovou osou a mapovaním panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali územie dnešného Slovenska od Sama až po Karola. Vznikli tak Oživené učebnice s prvými piatimi neformálnymi vzdelávacími programami a publikáciami v novozaloženej edícii – „História v kocke“.
     Cieľovou skupinou projektu sú pedagógovia a cez nich žiaci a študenti základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl vo veku 6-18 rokov, ako aj verejnosť v rámci voľnočasových aktivít Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť Múzea mesta Bratislavy.
     „S myšlienkou prinášať priebežne nové poznatky z našich dejín a získať v priebehu realizácie projektu čo najväčšiu skupinu návštevníkov múzea najmä z radov pedagógov a žiakov pre záujem o dejiny hlavného mesta, sme sa natoľko stotožnili, že som nad dnešným podujatím prijal ponúknutú záštitu,“ uviedol v úvodnom príhovore riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     V prvej fáze projektu Oživené učebnice je zmapovaných 5 tém. Tri z nich sa dotýkajú najmä 18. storočia - vlády Márie Terézie, unikátneho Marquartovho plánu (1765), fungovania lekárnictva a liečenia. Dve témy siahajú do dejín staroveku, do čias Rímskej ríše a do raného stredoveku do života Slovanov.
     „Na projekte oceňujem aj to, že má potenciál a ambície neobmedzene pokračovať a zmapovať ďalšie historické témy v súvislosti s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu pre dejepis,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Súčasťou projektu je okrem špeciálnej interaktívnej výstavnej aj expozícia s magnetickými stenami a tematickými tapetami, ktoré dávajú nový rozmer práci s publikom, je aj vydanie piatich publikácií – Mária Terézia a my; Prišli k nám Rimania; Slovania z Devíne; Tajomstvo lekárne U červeného raka a Prechádzky s pánom Marquartom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku