ŠPÚ podporí aktivity spojené s Misiou 100.výročia prvej svetovej vojny

15.03.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Emannuelle Daill a Radcom pre vzdelávacie akcie, historickým konzultantom Misie 100.výročia prvej svetovej vojny Alexandrom Lafonom a Martinou Stiffelovou, riaditeľkou odboru bilaterálnej spolupráce z MŠVVaŠ SR o možnostiach spolupráce slovenských a francúzskych škôl.
     Do aktivít spojených s poznávaním obdobia prvej svetovej cez osobnosť generála M. R. Štefánika by sa mali zapojiť základné školy, stredné odborné školy, gymnáziá a prípadne aj univerzity prostredníctvom kreatívnych súťažných projektov na báze výmennej slovensko-francúzskej spolupráce. Súčasťou projektu bude aj spoločná konferencia o období 1.svetovej vojny z pohľadu Slovenska i Francúzska.
     „Motivačné pre žiakov aj učiteľov je získavanie poznatkov z obdobia prvej svetovej vojny kreatívnym prístupom. Zhodli sme sa na tom, že významnou osobnosťou slovenských aj francúzskych dejín je generál Milan Rastislav Štefánik. Jeho príbeh by mohol byť jednou z tém pre spracovanie prostredníctvom výtvarnej, literárnej alebo inej formy umeleckej reflexie. Spolupráca slovenskej a francúzskej mládeže, žiakov, študentov, ale aj učiteľov aj na báze výmeny spracovaných tém cez internet ale aj výmennými pobytmi škôl, bude prínosom nielen pre vedomosti a poznatky, ale aj pre vzájomné zbližovanie kultúr Slovenska a Francúzska,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Vo Francúzsku vzniklo od roku 2013 viac ako 1 500 projektov škôl, ktoré sa tematicky viažu k obdobiu  prvej svetovej vojny. Jedným z nich je projekt Pamäť fotografie, do ktorého sa formou kreatívnej súťaže o najlepšie fotografie zapojili učitelia a žiaci na rôznych predmetoch od dejepisu, výtvarnej výchovy, francúzskeho jazyka a podobne. Históriu rekonštruovali cez denníky vojakov, na bicykloch navštevovali rôzne miesta spojené s nejakou udalosťou a reflektovali ju cez súčasnosť v rôznych umeleckých spracovaniach vrátane fotografickej alebo počítačovej techniky.
     „Existuje viacero foriem kreatívneho spracovania tematiky tak, aby sa výsledky tejto práce dali používať aj ako špecifické učebné pomôcky,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. 
     Projekty, organizované a finančne podporované prostredníctvom Misie 100.výročia prvej svetovej vojny, budú môcť školy realizovať do roku 2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku