ŠPÚ otvoril učiteľom možnosť využívať nový metodický prístup v nemeckom jazyku

09.12.2016
     Na odbornom seminári Experimentieren mit CLIL, v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave, ktorý otvoril jeho riaditeľ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. spolu s riaditeľkou Goetheho inštitútu Janou Binder a zástupkyňou Volkswagen Slovakia Alexandrou Pappovou, sa stretli učitelia z celého Slovenska. Odborný seminár, s podporou nemeckých inštitúcií Volkswagen Slovakia a Goetheho inštitútu so sídlom v Bratislave, bol určený pre učiteľov nemeckého jazyka v základných školách a učiteľov základných škôl, ktorí využívajú, alebo plánujú využívať metodický prístup CLIL. Semináru sa, okrem iných, zúčastnili aj učiteľky z nemeckej národnostnej školy Grundschule  v Kežmarku, Nitrianskom Pravne a Medzeve, ako aj zo ZŠ na Hlbokej ulici a na ulici Za kasárňou v Bratislave.
     „Popri vzdelávaní učiteľov v anglickom jazyku sme rozbehli aj vzdelávanie učiteľov v metodickom prístupe CLIL v nemeckom jazyku, čo súvisí s naším zámerom rozšíriť vzdelávací program tak, aby žiaci mali možnosť maturovať aj z druhého cudzieho jazyka a orientovať ich znalosti z nemčiny na odbornú  komunikáciu a  prax “, povedal riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.  
     V sérii vzdelávaní v CLIL je to prvé stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov všeobecných predmetov. Ďalšia séria vzdelávania bude podľa Beaty Menzlovej zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, ktorá je zároveň autorkou projektu Experimentieren auf Deutsch, pokračovať v roku 2017. Cieľom celého pilotného vzdelávacieho procesu je vyškoliť celoplošne učiteľov na Slovensku pre kombinované, integrované vyučovanie predmetu a cudzieho jazyka, v tomto prípade nemeckého jazyka. Školy budú zároveň vyzvané, aby pilotne overili pripravené materiály na vyučovanie prírodovedy s využitím nemeckého jazyka na prvom a druhom stupni základných škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku