ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii Európskeho dňa rodičov a škôl a festivalu umeleckého školstva

06.03.2017
   Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal od predsedníčky Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlie Lindtnerovej ponuku spolupracovať na realizácii projektu 11. Európskeho dňa rodičov a škôl (EDRaŠ) a VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva (EFUŠ).
     Podujatia sa uskutočnia v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch v máji tohto roka. Súčasťou projektu je výstava obrazov žiakov umeleckých škôl na tému Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku, ktorej vernisáž bude 11. mája. V októbri si budú môcť  50 vybraných výtvarných diel žiakov zo Slovenska pozrieť  v hlavnom meste Španielska Madride.
    „Oceňujeme aktivity SRRZ, ktoré vedú rodičov k tomu, aby si uvedomovali svoju nezastupiteľnosť a zodpovednosť v procese výchovy a vzdelávania svojich detí . Cieľom tohto projektu je, aby toto poslanie rodičov vnímali nielen pedagogickí pracovníci, ale aj široká verejnosť“, povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Projekt 11. EDRaŠ na národnom stupni a VI. EFUŠ v Bardejove je zameraný aj na podporu rozvoja spolupráce rodiny, škôl a školských zariadení, zviditeľnenie Európskej asociácie rodičov na európskom stupni ako aj na podporu aktívnej spolupráce rodičov na medzinárodnej úrovni.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku