ŠPÚ a IT Asociácia Slovenska sa zhodli na potrebe väčšej motivácie pre štúdium IT odborov

17.03.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prisľúbil zástupcom IT Asociácie Slovenska podporu ŠPÚ pri riešení problému nedostatku študentov technických odborov a informačno-komunikačných technologických (IKT) odborov na stredných aj na vysokých školách. Jedným zo spoločných projektov by mal byť projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky v základných a stredných školách.
     Zástupcovia ŠPÚ a ITAS sa zhodli v tom, že informačno-komunikačný priemysel, ktorý je jedným z kľúčových sektorov hospodárstva SR, potrebuje oveľ a viac absolventov  príslušných odborov na stredných a vysokých školách. Podľa ITAS na Slovensku chýba 10 000 IKT špecialistov. Ak nedôjde k zmene v prílive študentov na technických vysokých školách, tento počet sa po roku 2020 zdvojnásobí.
      „Na základe identifikácie príčin nedostatku kvalifikovaných IT špecialistov sme sa zhodli na tom, že dôležitou prvou podmienkou zlepšenia situácie na trhu práce je motivácia mladých ľudí pre štúdium technických a IKT odborov na stredných aj vysokých školách. Druhou podmienkou je zvýšenie kvality štúdia týchto odborov prostredníctvom zlepšenia kvality pedagogického personálu a ich zodpovedajúceho finančného ohodnotenia. ŠPÚ môže v tomto procese pomôcť  obnovením  úspešného projektu ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky v základných a stredných školách, ktorý bol podporovaný z Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2008 - 2011. Učitelia sa v rámci projektu budú môcť zapojiť do 3 kategórií  vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl a stredných škôl. Kategórie budú rozdelené aj podľa toho, či ide o učiteľov informatikov alebo neinformatikov,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku