Sprievodné dokumenty

     Vybrané dokumenty týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov rezortu.

  • Analytické listy
  • Materiály z aplikačnej praxe
  • Súbory na stiahnutie

    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku