Správa o zavádzaní kvality v odbornom vzdelávaní a príprave v nadväznosti na odporúčanie Európskeho referenčného rámca pre zabezpečovanie kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy EQAVET

Správa o zavádzaní kvality v odbornom vzdelávaní a príprave v nadväznosti na odporúčanie Európskeho referenčného rámca pre zabezpečovanie kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy EQAVET sa zaoberá hodnotením indikátorov kvality definovaných v odporúčaní Európskeho referenčného rámca pre zabezpečovanie kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy EQAVET. Cieľom materiálu je priniesť informáciu o aktuálnom stave zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách z pozície legislatívnej úpravy a projektových aktivít na úrovni systému odborného vzdelávania a prípravy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky