Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu

     Hlavný kontrolór športu predkladá najmenej raz ročne vláde správu o kontrolnej činnosti, a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roku v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov.
 
Skočiť na začiatok stránky