Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu

     Hlavný kontrolór športu predkladá najmenej raz ročne vláde správu o kontrolnej činnosti, a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roku v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov.
  • •Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2019
  • Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2018
  • Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2017
  • Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku