» Šport » Hlavný kontrolór športu » Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu » Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016

Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016


Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 5. apríla 2017 prevzala a vzala na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016.