Spolupráca so Spoločným výskumným centrom EK bude ešte intenzívnejšia

10.06.2014
     Na dnešnej konferencii o spolupráci vo výskume medzi Spoločným výskumným centrom (Joint Research Centre - JRC) Európskej komisie a Slovenskou republikou uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, že Slovensko jednoznačne podporuje takúto iniciatívu a je pripravené spolupracovať s JRC na budovaní dlhodobého partnerstva.
     Podujatie sa konalo v bratislavskom Hoteli Bôrik a zúčastnilo sa na ňom približne 140 zástupcov vedeckých a technologických inštitúcií, vysokých škôl, podnikateľov, ako aj predstavitelia Slovenskej akadémie vied. Konferenciu spolu s ministrom školstva otvoril generálny riaditeľ JRC Vladimír Šucha, ktorý podčiarkol, že JRC je otvorená spolupráci so Slovenskom, ako aj vedeckej a technickej podpore jej štátnych orgánov i vedeckých organizácií a vysokých škôl.
     Spoločné podujatie bolo východiskom nielen na prehĺbenie spolupráce medzi JRC a slovenskými partnermi v strategických oblastiach, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ale aj na zvýšenie efektivity a atraktivity investícií do výskumu a vývoja a vylepšenie inovačných kapacít slovenskej ekonomiky.
     Hlavnými témami spolupráce bude oblasť udržateľnej dopravy, palív a technológií, ako aj jadrová bezpečnosť a jadrové vyraďovanie, čo boli zároveň aj kľúčové okruhy konferencie.
     Spoločné výskumné centrum (JRC) je generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, ktoré slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu EK. Tvorí ho sedem výskumných ústavov v piatich členských krajinách EÚ (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Španielsko). Jeho poslaním je poskytovanie zákaznícky orientovanej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie.
     Viac na webovej stránke EK: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/research-cooperation-between-joint-research-centre-and-slovak-republic.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku