Spolupráca s Rakúskom bude pokračovať

01.07.2019

      Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 26. júna 2019 uskutočnilo zasadnutie zmiešanej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy Slovenskej republiky a Rakúskej republiky. Zástupcovia rezortov zahraničných vecí, kultúry a školstva oboch strán spoločne prerokovali návrh protokolu o spolupráci na obdobie nasledujúcich 5 rokov.
      Slovenskú delegáciu viedla Jana Tomková, riaditeľka odboru kultúrnej diplomacie rezortu zahraničia. Rakúsku delegáciu viedol Peter Mikl, vedúci oddelenia pre ústavné a právne otázky, kultúrne dohody, koordináciu, kultúrny rozpočet a hodnotenie v Spolkovom ministerstve pre Európu, integráciu a zahraničie Rakúskej republiky.
     Obe strany vyjadrili maximálnu spokojnosť s plnením doterajšieho programu spolupráce, vyzdvihli dôležitosť kontinuity vzdelávacích programov a taktiež bilaterálneho programu „Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“. Tento program sa vyznačuje štipendijnou a projektovou podporou pre uchádzačov z obidvoch krajín, podrobnejšie informácie o štipendijných výzvach je možné nájsť: https://www.aktion.saia.sk/.
     Na záver rokovaní podpísali vedúci delegácií ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín Protokol o spolupráci v oblastiach kultúry, vzdelávania a vedy platný do 31. decembra 2024.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku