Spolupráca medzi Slovenskom a Čínou v oblasti školstva bude pokračovať

03.10.2012

     Na pokračovaní vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou sa včera dohodli minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a čínsky veľvyslanec Gu Ziping. Zabezpečiť by ju malo obnovenie dokumentu Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva na roky 2007-2010. Nový program by mal byť podpísaný po dohode a pripomienkovom konaní oboch strán na jar 2013, kedy by sa mala uskutočniť oficiálna návšteva čínskeho ministra školstva Yuana-a Renguiho v Slovenskej republike.
     Na včerajšom bilaterálnom stretnutí rezonovala aj  téma  vzájomnej spolupráce v oblasti športu (výmena trénerov, športová odborná činnosť). Jej rámec určuje Dohoda o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi MŠVVaŠ SR a Výborom pre telesnú kultúru a šport ČĽR, ktorá platí bez obmedzenia od roku 1994.
     Okrem toho odborníci oboch krajín budú pokračovať v spoločnej práci na vydaní čínsko-slovenského a slovensko-čínskeho slovníka, uzavretá bude taktiež dohoda o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní medzi SR a ČĽR.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku