Špeciálny režim počas štrajku

22.11.2012
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s avizovaným školským štrajkom pripravilo opatrenia, ktorými chce reagovať na možné situácie.  
     Našou snahou je minimalizovať negatívne dopady práve vo vzťahu k rodičom školopovinných detí, ktorí nemajú možnosti na to, aby sa im venovali v priebehu pracovného dňa. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa v tejto súvislosti prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska obrátil na miestnu územnú samosprávu, ako najväčšieho zriaďovateľa škôl a školských zariadení. V liste adresovanom starostom a primátorom navrhuje zriadenie kontaktného bodu, v ktorom by samosprávy vytvorili adekvátne podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí a žiakov počas štrajku. Minister Dušan Čaplovič v liste adresovanom starostom a primátorom okrem iného uvádza: „Som presvedčený, že žiadnym štrajkom, ani inou formou presadzovania požiadaviek nemôžu trpieť ľudia a zvlášť deti. Obávam sa, že práve táto situácia môže v niektorých rodinách vo vašich samosprávach nastať počas školského štrajku. Preto ocením vašu ústretovosť pri takejto forme pomoci ustarosteným rodičom, akou je zriadenie kontaktného bodu.“
    Počas štrajku bude tiež vytvorený alternatívny program pre mládež. Na to, aby mohli aktívne využiť voľné chvíle budú mať k dispozícii niekoľko športových hál a profesionálnych trénerov. Konkrétne VKP Bratislava, volejbalové dopoludnie pre deti 5. – 9. ročníka, začiatok 8:30hod. Hydrorock Bratislava, program pre deti od 8 rokov so záujmom o tanečný šport  8:30 hod. Športová hala PKO, volejbal od 8:30hod. Športová hala Mladosť , rôzne športy 8:00, pre deti 4. – 9. ročníka. VK Spartak Myjava, nástup od 8:00 hod. TASK Martin dopoludnie športu 5. – 9. ročník od 8:30 hod. VKM Žilina dopoludnie športu pre deti 5. – 9. ročníka od 8:30 hod. Svoje odborné rady poskytnú aj tréneri z Národného športového centra v Bratislave.  
    Rezort školstva zároveň zriadil Krízovú radu, ktorá bude monitorovať vzniknutú situáciu, pričom pre poradenstvo vytvára dve špeciálne telefónne linky 02/59 374 888, 02/59 374 889 a emailovú adresu: strajk@minedu.sk. Tieto budú v prevádzke od pondelka 26. novembra 2012.


Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku