Špecializované objednávacie konanie šlabikárov

19.06.2013
     Rezort školstva dnes spustil špecializované objednávacie konanie na učebnicu Šlabikár pre 1. ročník. Objednávka je  určená pre približne 1000 základných škôl, ktoré si pre školský rok 2013/2014 objednali šlabikár Lipka od autorského kolektívu Nemčíková, Hirková a Jaslovská.
     Keďže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nemalo možnosť zakúpiť uvedený šlabikár pre tieto školy z dôvodu nepredloženia platnej licenčnej zmluvy vydavateľstvom AITEC, školám ponúklo možnosť vybrať si učebnicu z ďalších dvoch alternatívnych titulov. Ide o autorský kolektív Virgovičovej a autorský kolektív Štefekovej.
     Napriek vzniknutej situácii rezort školstva považoval za potrebné zabezpečiť školám možnosť výberu z troch šlabikárov. Preto začal realizovať verejné obstarávanie  - verejnú súťaž na dodanie alternatívnej sady učebníc slovenského jazyka pre 1. ročník (šlabikár a pracovný zošit). V prípade dlhšie trvajúcej, resp. neúspešnej verejnej súťaže zabezpečí ministerstvo dodanie existujúcich šlabikárov zo skladových zásob. 
     Špecializované objednávacie konanie šlabikárov potrvá do piatka 28. júna 2013. Bližšie informácie nájdu školy na edičnom portáli v sekcii objednávanie učebníc.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku