Navigácia

Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v decembri 2017 oficiálne potvrdilo prijatie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a Národnej sústavy kvalifikácií SR (NSK) a avizovalo ukončenie procesu zavedenia úrovne SKKR / Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) na dokladoch o vzdelaní v zmysle Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení EKR pre celoživotné vzdelávanie.

MŠVVaŠ SR úpravou štruktúry dokladov plní aj bod B.4. uznesenia vlády SR č. 105 zo 4. februára 2009 k návrhu implementácie EKR v podmienkach Slovenskej republiky, z ktorého vyplýva zabezpečiť, aby všetky nové doklady o dosiahnutom vzdelaní osahovali odkaz na príslušnú úroveň Národného kvalifikačného rámca SKKR / EKR do konca r. 2018.

Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania s uvedením úrovne SKKR / EKR sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR:

Komplexný materiál, obsahujúci popis SKKR a jeho úrovní bol schválený vládou SR v novembri 2017 a je dostupný na tejto adrese

Materiál sa nachádza ja na portáli Európskej komisie a  je dostupný vo forme publikácie (SVK/ENG), ktorá sa dá aj stiahnuť nižšie.

Prehľad kvalifikácií v rámci SKKR je stručne zhrnutý v tabuľke (dá sa stiahnuť nižšie) a Národná klasifikácia vzdelania SR s detailným popisom študijných a učebných odborov a ich zameraní s prepojením na úroveň SKKR / EKR je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR na tejto adrese, časť Národná klasifikácia vzdelania.

Informačný materiál k SKKR je dostupný vo forme brožúry, ktorá sa dá stiahnuť nižšie.

Európska únia sa už dlhšiu dobu usiluje o zjednodušenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základným nástrojom tohto úsilia sa stal EKR, pričom krajiny si vytvárajú Národné kvalifikačné rámce. Jednotlivé kvalifikácie z Národnej sústavy kvalifikácií sú zaradené do jednej z úrovní SKKR. Prostredníctvom tzv. priraďovacieho procesu sa SKKR prepojil s EKR v roku 2017. Pomocou tohto systému majú občania, firmy a úrady v celej Európskej únii možnosť porovnať svoje národné kvalifikácie s kvalifikáciami ostatných členských štátov EÚ. SKKR a EKR teda zvyšujú transparentnosť nášho kvalifikačného systému a umožňujú jeho jednoduchšie pochopenie u nás doma, ako aj v zahraničí.

Koordináciou a zabezpečením rozvoja Národnej sústavy kvalifikácií je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky