Slovensko je už 25 rokov riadnym členom Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne

27.03.2018
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila v pondelok 26. marca 2018 v ruskej Dubne medzinárodnej konferencie Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) - JINR: 25 years of a new era, v rámci 25. výročia riadneho členstva Slovenskej republiky v SÚJV.
     Po prehliadke laboratórií konferenciu otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ Spojeného ústavu jadrových výskumov V. A. Matvejev. SÚJV disponuje radom svetovo-uznávaných odborníkov, predovšetkým v oblasti objavovania superťažkých prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky prvkov. Pozornosť sa venuje aj oblasti výskumov kondenzovaných látok a biologických materiálov pomocou neutrónových zväzkov, celej škále neutrínovej fyziky a výskumov jadrovej hmoty v extrémnych podmienkach v zrážkach ťažkých iónov v budovanom projekte NICA a celej škále teoretických výskumov.
     Štátna tajomníčka vo svojom prejave zdôraznila, že je dôležité, aby Slovenská republika ostala riadnym členom medzinárodnej a medzivládnej organizácie SÚJV aj v ďalších rokoch. V rámci medzinárodných mobilít majú slovenskí experti možnosť udržať krok s najnovšími výdobytkami vedy vo svete a svojím pôsobením na univerzitách a výskumných ústavoch v Slovenskej republike odovzdávať skúsenosti vo vedeckých výskumoch novým generáciám.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku