Slovensko bude s Ukrajinou spolupracovať v oblasti telesnej výchovy a športu

11.09.2015
     Užšia spolupráca v oblasti vzdelávania odborníkov, skvalitnenia podmienok tréningového procesu športovcov a športovo talentovanej mládeže a v boji proti dopingu – to sú hlavné body memoranda o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu, ktoré včera podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler s ukrajinským kolegom Ihorom Ždanovom.
     „Toto memorandum je aj signálom, že s ukrajinskou vládou máme štandardné vzťahy, že sme pripravení spolupracovať vo všetkých oblastiach. S mojím kolegom sme preberali aj otázku možnej spolupráce pri výmenných pobytoch žiakov a študentov, zvažujeme aj takúto formu zmluvnej spolupráce,“ uviedol pri podpise memoranda minister Juraj Draxler.
     Slovensko a Ukrajina na základe Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom mládeže a športu Ukrajiny v oblasti telesnej výchovy a športu v budúcnosti nadviažu spoluprácu v nasledovných oblastiach:
- vzdelávanie odborníkov v oblasti telesnej výchovy a športu a športovcov v rámci neformálneho vzdelávania,
- tréningový proces športovcov a športovo talentovanej mládeže – skvalitnenie podmienok tréningu za účelom dosiahnutia čo najlepších výsledkov,
- boj proti dopingu v športe – inovácie v riadení anti-dopingu a metodiky kontroly požívania zakázaných látok a postupov,
- informačný systém s použitím moderných informačných a komunikačných technológií v oblasti telesnej výchovy a športu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku