Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Logo_SK PRES3

V období od 1. januára 2016 do 30. júna 2017 bude Slovenská republika spolu s Holandskom a Maltou súčasťou predsedníckeho Tria. Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES 2016) od 1. júla do 31. decembra 2016 predstavuje jednu z najvýznamnejších úloh vyplývajúcich z nášho členstva v EÚ. V tomto zmysle je aj jednou z hlavných priorít vlády Slovenskej republiky (vláda SR) v oblasti európskych záležitostí. Výkon nášho historicky prvého predsedníctva bude jedinečnou príležitosťou prezentovať a zviditeľniť našu krajinu, a tiež presadzovať priority Slovenskej republiky na úrovni EÚ.

Prípravy na SK PRES 2016 odštartovali už v roku 2012 na základe materiálu „Príprava predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 - základné východiská a aktuálne priority schváleného vládou SR. Hoci za celkovú koordináciu zodpovedá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na jeho príprave sa podieľajú všetky rezorty.

S cieľom zaručiť efektívnu koordináciu a kvalitnú prípravu štátnej správy na výkon SK PRES 2016 vznikla v roku 2012 Medzirezortná koordinačná rada, ktorej členmi sú štátni tajomníci ministerstiev a vedúci Úradu vlády SR. V rámci nej boli tiež zriadené medzirezortné skupiny, ktoré sa zaoberajú logistikou a bezpečnosťou, rozpočtovým zabezpečením, kultúrnou a mediálnou prezentáciou, ľudskými zdrojmi, a tiež prípravou politických priorít.

Do prípravy a výkonu predsedníctva je aktívne zapojené aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V rámci neho je koordinačným útvarom príprav na SK PRES 2016 sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí.
 
Skočiť na začiatok stránky