SLORD pomôže získať 77 miliárd EUR aj pre slovenský výskum a inovácie

20.01.2015
     Slovenská republika sa v januári 2014 stala 23. európskou krajinou, ktorá zriadila styčnú kanceláriu zameranú na výskum a inovácie. Slovensko tak doteraz bolo jednou z posledných krajín EÚ, ktoré takúto inštitúciu nemali. Jej úlohou je zefektívniť komunikáciu s európskymi i medzinárodnými inštitúciami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a pomôcť tak vedcom či inovátorom možnosť participovať na celkovom balíku 77 mld. eur.
     Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) pôsobí ako most medzi Bruselom a Slovenskom republikou. Zriadilo ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko–technických informácii SR, aby zvýšila šance Slovenska v získavaní podpory v rámci nového rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.
     Ide o najvýznamnejší rámcový program financujúci projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii počas nasledujúcich siedmich rokov v období 2014-2020. Celkový rozpočet na sedem rokov predstavuje 77 028,3 mil. eur.
     Vychádza predovšetkým z väčšieho prepojenia medzi výskumom a trhom. Na rozdiel od tých predchádzajúcich kladie značný dôraz na rozvoj malých a stredných podnikov, ako aj riešenie veľkých spoločenských výziev s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť Európy.
     Jeho novinkou je podpora výskumu a inovácií od základného výskumu až po aplikáciu v praxi, čo znamená podporu celého inovačného cyklu - od nápadu až po uplatnenie výrobku alebo služby na trhu. Podporované sú tie najkvalitnejšie projekty v rámci Európy, pričom jediným kritériom je excelentnosť.
     „My Slováci máme často veľmi dobré nápady, ale, ako to už tradične býva, nevieme ich až tak dobre od prezentovať a v Bruseli o nich buď nevedia, alebo vedia veľmi málo“, povedal o potrebe zlepšenia našej prezentácie EÚ vedúci styčnej kancelárie v Bruseli Daniel Straka. Zároveň však dodal, že pomoc SLORDu sa netýka len vedcov, ale i slovenských firiem s inovačnými nápadmi a firiem implementujúcich výsledky výskumu v praxi.

V čom SLORD pomôže vedcom i firmám?
- poskytuje pre slovenských výskumníkov cielené a aktuálne informácie o pripravovaných programoch v oblasti výskumu a inovácii,
- poskytuje pre slovenských výskumníkov cielené a aktuálne informácie o pripravovaných výzvach, aby sme sa na ne vedeli pripraviť už v predstihu,
- sieťuje partnerstvá medzi EÚ a Slovenskom v rámci výskumu a inovácii,
- sprostredkováva kontakty, zabezpečuje stretnutia predstaviteľov výskumných inštitúcií so zástupcami EK a ostatných inštitúcií pôsobiacich v Bruseli,
- poskytuje zázemie vo forme priestorov pre prezentáciu slovenských projektov v Bruseli,
- rovnako poskytuje pomoc pri organizovaní konferencií, informačných dní či stáží.
 
     Výskumníci a inovátori môžu SLORD kontaktovať priamo e-mailom alebo telefonicky, ako aj prihlásiť sa na odber informácii prostredníctvom webu www.slord.sk.
     Práca a pôsobenie Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli boli i témou piatkovej konferencie v priestoroch Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR). Prebiehala formou diskusií a slovenskí vedci na nej získali cenné informácie, ako svoje projekty dostať viac do povedomia. Viac informácií v tlačovej správe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku