» Aktuality » SLORD – pomocná ruka pre slovenských vedcov a podnikateľov

SLORD – pomocná ruka pre slovenských vedcov a podnikateľov

15.01.2015
SLORD – pomocná ruka pre slovenských vedcov a podnikateľov
      Slovenská republika v Horizonte 2020 je názov podujatia, ktoré má predstaviť slovenským vedcom a výskumníkom činnosť Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). Práve jej otvorenie má pomôcť pri príprave výskumných a inovačných projektov, sprostredkovať kontakty, či poskytnúť odborné školenia tak, aby sa vedcom darilo lepšie prepájať výskum s podnikateľskou praxou.
      Stretnutie sa bude konať zajtra, 16. januára 2015, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR) na Lamačskej ulici v Bratislave s naplánovaným začiatkom o 9.00 hod. Prebiehať bude vo forme dvoch panelových diskusií, kde záujemcovia získajú cenné informácie o možnostiach a následnej účasti v celoeurópskych projektoch.
     Ústrednou témou stretnutia bude nový rámcový program pre výskum a inovácie v EÚ Horizont 2020. Ide o najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej Únii počas nasledujúcich siedmich rokov v období 2014-2020. Celkový rozpočet na sedem rokov predstavuje takmer 80 mld. Eur.
      Rámcový program vychádza predovšetkým z väčšieho prepojenia medzi výskumom a trhom a na rozdiel od tých predchádzajúcich kladie značný dôraz na rozvoj malých a stredných podnikov, ako aj riešenie veľkých spoločenských výziev s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť Európy.
      Program Horizont 2020 podporuje výskum a inovácie od základného výskumu až po aplikáciu v praxi, čo znamená podporu celého inovačného cyklu - od nápadu až po uplatnenie výrobku alebo služby na trhu. Podporované sú tie najkvalitnejšie projekty v rámci Európy, pričom jediným kritériom je excelentnosť.

      Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola založená v januári 2014 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR. Za úlohu má zefektívniť komunikáciu s európskymi i medzinárodnými inštitúciami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Svoje poradenstvo a pomoc zameriava najmä na podporu výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom rámcového programu Horizont 2020. Slovenským vedcom a výskumníkom poskytuje aktuálne informácie, podporu na príprave výskumných a inovačných projektov a zároveň im sprostredkúva kontakty a stretnutia v príslušných európskych inštitúciách. Rovnako poskytuje odborné školenia, organizovanie konferencií, informačných dní či stáží.