Slávnostné jubilejné koncerty Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Bratislave

23.06.2016
     Rok 2016 bol ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vyhlásený za Rok slovenskej hudby. Priamym podnetom na vyhlásenie Roku slovenskej hudby 2016 sú viaceré významné výročia osobností slovenskej hudobnej kultúry, ako aj umeleckých telies, ktoré si počas tohto roka pripomíname. Jedným z jubilujúcich umeleckých telies je aj Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU), ktorý si v tomto roku pripomína 95. výročie svojho založenia (1921 – 2016).
     Tento významný mužský spevácky zbor s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého zriaďovateľom je prostredníctvom Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov, svojej priamo riadenej organizácie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, si so svojím dirigentom Štefanom Sedlickým naplánoval koncertný vrchol svojho jubilejného roka na 18. –19. júna 2016 v Bratislave.
     Slávnostný galakoncert sa uskutočnil 18. júna 2016 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana. V jeho zastúpení sa na koncerte zúčastnil generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR Marian Galan, ďalej zástupcovia umeleckých vysokých škôl z Banskej Bystrice a Bratislavy, predstavitelia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Matice Slovenskej. 
     Prítomné boli takisto mnohé osobnosti odbornej hudobnej verejnosti na čele s hudobnými skladateľmi, ktorých skladby boli zaradené v programe koncertu – Jevgenijom Iršaiom, Petrom Špilákom a Ľubošom Bernáthom. Predseda Dozorného výboru Matice Slovenskej Štefan Martinkovič odovzdal v zastúpení predsedu Matice Slovenskej Mariána Tkáča Speváckemu zboru slovenských učiteľov Cenu Matice Slovenskej, bronzovú plaketu udelenú pri príležitosti 95. výročia jeho založenia.
     Ako hosť vystúpil domáci Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu s dirigentom Adrianom Kokošom a na koncerte participoval aj mladý talentovaný slovenský organista Pavol Valášek. V programe galakoncertu odzneli diela prevažne slovenských hudobných skladateľov vrátane troch svetových premiér – De profundis (pre organ a zbor) od Jevgenija Iršaia, Otče náš (pre detský, mužský zbor s organ) od Petra Špiláka a A brevis dialogus hominis (pre detský zbor, mužský zbor a klavír) od Ľuboša Bernátha.
     Koncertné oslavy 95. výročia SZSU pokračovali 19. júna 2016 sakrálnym koncertom v Blumentálskom kostole v Bratislave, na ktorom okrem SZSU vystúpil ako hosť aj v tomto roku rovnako jubilujúci (80 rokov) gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor bratislavskej eparchie Kyrillomethodeon so svojím dirigentom Ladislavom Sabolčákom, ktorý sa predstavil niekoľkými sakrálnymi skladbami východného byzantského obradu v cirkevnoslovanskom jazyku. Svojou prítomnosťou na koncerte obidva spevácke zbory poctil aj gréckokatolícky biskup a prvý bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák.
     Spomínanými výročnými koncertmi SZSU zavŕšil oslavy svojho jubilejného roka, ktorý začal symbolicky v marci 2016 na mieste svojho vzniku v Trenčíne koncertom a krátkou spomienkou na svojich zakladateľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku