Školy vydávajú vzdelávacie poukazy

10.09.2013
     Dnes je posledný termín, dokedy musia základné a stredné školy vydať svojim žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť. Následne, do 25. septembra 2013, si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. V aktuálnom školskom roku má vzdelávací poukaz hodnotu 29 eur.
     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie.
     V minulom školskom roku bolo využitých 597 867 poukazov, za ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyplatilo zriaďovateľom viac ako 17 mil. eur. 
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku