Školy šetria energiami

AKTUALIZOVANÉ 9. februára 2023

V čase energetickej krízy, keď ceny elektriny a plynu sú v súčasnosti oproti rovnakému obdobiu minulého roku výrazne vyššie, je dôležité vykonať rýchlo a efektívne kroky, ktoré dosiahnu relevantnú úsporu, keďže nárast cien energií zasiahol aj do fungovania škôl a školských zariadení. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom pomôcť školám so šetrením energií, pripravilo odborný materiál, v ktorom riaditelia škôl nájdu všeobecné odporúčané postupy a tiež najčastejšie otázky a odpovede, ktoré sa týkajú energií, či množstva nápadov, kde sú slabé miesta škôl, ktoré môže viesť k úsporným riešeniam. 

V  dokumente "Manuál úspor energií" sú navrhované opatrenia, ktoré môžu byť inšpiráciou pre školy a školské zariadenia nielen v čase energetickej krízy. Opatrenia sú rozdelené na organizačné, technicko - prevádzkové a investičné.  

Organizačné opatrenia sú rozhodnutia riaditeľa/vedenia školy pre zefektívnenie vyučovacieho a ostatného prevádzkového procesu školy za účelom šetrenia energií a znižovania nákladov na ne bez požiadaviek na dodatočné financie. 

Technicko - prevádzkové opatrenia sú konkrétne aktivity riaditeľa/vedenia školy pre nastavenie prevádzkových podmienok v objektoch školy s cieľom šetriť energie a zabrániť ich plytvaniu. Môžu vyžadovať menšie nároky na financie, hlavne na úrovni prevádzkových nákladov. 

Investičné opatrenia sú konkrétne technické riešenia na významnejšiu zmenu v technickom a energetickom vybavení školy. Vyžadujú si odbornú prípravu a investičné náklady. 

Počas zimného obdobia 2022/2023 odporúčame školám zamerať sa prednostne na organizačné a technické opatrenia, čo je možne vykonať okamžite. 

Počas kalendárneho roka 2023 odporúčame aplikovať prevádzkové opatrenia a zabezpečiť prípravu na investičné opatrenia (napr. pred rozhodnutím zateplenia budovy školy a strechy urobiť termovíziu, zistiť podmienky dotačných schém, dať vypracovať energetický audit, dať spracovať projektovú dokumentáciu, zabezpečiť príslušné povolenia - stavebné, ...) a následne, realizovať investičné opatrenia v súlade s energetickým auditom a projektovou dokumentáciou podľa miestnych podmienok. 

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k šetreniu energií nájdete v časti „Školy šetria energiami“ v súboroch na stiahnutie  „FaQ - Najčastejšie kladené otázky k šetreniu energií v školách“.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: energie@minedu.sk .

Ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné v tejto problematike nájdete tiež na webovom sídle https://setrimeprenas.sk/.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky