Školy šetria energiami

AKTUALIZOVANÉ 9. februára 2023

V čase energetickej krízy, keď ceny elektriny a plynu sú v súčasnosti oproti rovnakému obdobiu minulého roku výrazne vyššie, je dôležité vykonať rýchlo a efektívne kroky, ktoré dosiahnu relevantnú úsporu, keďže nárast cien energií zasiahol aj do fungovania škôl a školských zariadení. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom pomôcť školám so šetrením energií, pripravilo odborný materiál, v ktorom riaditelia škôl nájdu všeobecné odporúčané postupy a tiež najčastejšie otázky a odpovede, ktoré sa týkajú energií, či množstva nápadov, kde sú slabé miesta škôl, ktoré môže viesť k úsporným riešeniam. 

V  dokumente "Manuál úspor energií" sú navrhované opatrenia, ktoré môžu byť inšpiráciou pre školy a školské zariadenia nielen v čase energetickej krízy. Opatrenia sú rozdelené na organizačné, technicko - prevádzkové a investičné.  

Organizačné opatrenia sú rozhodnutia riaditeľa/vedenia školy pre zefektívnenie vyučovacieho a ostatného prevádzkového procesu školy za účelom šetrenia energií a znižovania nákladov na ne bez požiadaviek na dodatočné financie. 

Technicko - prevádzkové opatrenia sú konkrétne aktivity riaditeľa/vedenia školy pre nastavenie prevádzkových podmienok v objektoch školy s cieľom šetriť energie a zabrániť ich plytvaniu. Môžu vyžadovať menšie nároky na financie, hlavne na úrovni prevádzkových nákladov. 

Investičné opatrenia sú konkrétne technické riešenia na významnejšiu zmenu v technickom a energetickom vybavení školy. Vyžadujú si odbornú prípravu a investičné náklady. 

Počas zimného obdobia 2022/2023 odporúčame školám zamerať sa prednostne na organizačné a technické opatrenia, čo je možne vykonať okamžite. 

Počas kalendárneho roka 2023 odporúčame aplikovať prevádzkové opatrenia a zabezpečiť prípravu na investičné opatrenia (napr. pred rozhodnutím zateplenia budovy školy a strechy urobiť termovíziu, zistiť podmienky dotačných schém, dať vypracovať energetický audit, dať spracovať projektovú dokumentáciu, zabezpečiť príslušné povolenia - stavebné, ...) a následne, realizovať investičné opatrenia v súlade s energetickým auditom a projektovou dokumentáciou podľa miestnych podmienok. 

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k šetreniu energií nájdete v časti „Školy šetria energiami“ v súboroch na stiahnutie  „FaQ - Najčastejšie kladené otázky k šetreniu energií v školách“.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 7. februára 2023 „Výzvu zameranú na Výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor“.

Do výzvy sa môžu zapojiť aj školy a školské zariadenia, avšak musia mať vypracovaný energetický audit, ktorý je jednou z podmienok tejto výzvy.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu Bratislavský kraj.

Aktuálne znenie „Výzvy zameranej na Výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor“, podmienky výzvy a bližšie informácie o výzve nájdete na webstránke https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/80-vyzva-zamerana-na-vystavba-zariadeni-na-vyuzitie-slnecnej-energie-na-vyrobu-elektriny-pre-verejny-sektor-opkzp-po4-sc411-2023-80/.

O ďalších výzvach, ktorých cieľom je dlhodobo a významne znížiť náklady na energie, ktoré môžu využiť aj školy a školské zariadenia Vás budeme aj naďalej informovať.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: energie@minedu.sk .

Ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné v tejto problematike nájdete tiež na webovom sídle https://setrimeprenas.sk/.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky