Školy majú posledný deň na vydanie vzdelávacích poukazov

10.09.2015
     Najneskôr dnes 10. septembra 2015 musia všetky základné a stredné školy vydať svojim žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť pre školský rok 2015/16.
     Následne, do 25. septembra 2015, si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. V roku 2015 má vzdelávací poukaz hodnotu 30 eur, čiže 3 eurá na mesiac.
     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie.
     V školskom roku 2014/15 školy vydali viac ako 683 073 poukazov, pričom žiaci ich využili 570 725 v celkovej sume vyše  17,121 milióna eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku