Seminár pre koordinátorov vysokých škôl pre študentov so špecifickými potrebami

27.03.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave organizuje seminár pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami. Seminár sa uskutoční v utorok 15. apríla 2015 o 9.00 v hoteli UK Družba, Botanická 25 v Bratislave.

V prípade záujmu o účasť na seminári kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania, 02 / 59 374 398 alebo mailom na odbor.vsv@minedu.sk, do 5. apríla 2015. 

Predbežný program semináru:
  • Aktuálne otázky zabezpečovania prístupného akademického prostredia a práce koordinátorov na vysokých školách v SR (správa z prieskumu)
  • Služby študentom so špecifickými potrebami na českých vysokých školách a príspevok MŠMTV ČR na ich finančné zabezpečenie
  • Podmienky financovania vysokých škôl pre oblasť špecifických potrieb v SR – aktuálny stav, odporúčanie pre prax
  • Informácia o realizovaných kurzoch a ponuka vzdelávania koordinátorov na rok 2015
  • Panelová diskusia – Zabezpečovanie prístupného akademického prostredia a podporných služieb a možnosti ich financovania
  • Panelová diskusia  - Postavenie a podmienky práce koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami
  • Diskusia

Seminár je určený najmä pre koordinátorov vysokých škôl a fakúlt na prácu so študentmi so špecifickými potrebami.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku