Navigácia

Seminár pre koordinátorov vysokých škôl, Bratislava 20. 05. 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a v rámci činnosti Rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami zorganizovalo 20. mája 2014 seminár určený pre koordinátorov vysokých škôl a fakúlt k problematike vytvárania podmienok na štúdium študentov so špecifickými potrebami. 

Cieľom seminára bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností a pohľadov medzi jednotlivými vysokými školami, zistiť vzdelávacie potreby v tejto oblasti a diskutovať o návrhu metodického usmernenia pre vysoké školy v tejto problematike.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky