Seminár o spolupráci medzi nemeckými a slovenskými priemyselnými a vedecko-výskumnými organizáciami

10.05.2011

     S cieľom nadviazať spoluprácu s partnermi zo Slovenskej republiky i Českej republiky v oblasti letectva, kozmonautiky a telematiky sa s podporou nemeckého spolkového Ministerstva školstva, vedy a výskumu koná v týchto dňoch projekt zameraný na propagáciu výskumno-vývojového potenciálu nemeckých organizácií.
     V sérii piatich úzko odborne a tematicky zameraných seminárov organizovaných v Bratislave a Prahe budú prezentované oblasti výskumu a vývoja, rozvoja trhu, medzinárodnej kooperácie a výroby, a to s dôrazom na spoluprácu vedecko-výskumných, technologických i priemyselných inštitúcií, podnikov a združení, ako aj na štátnu správu a politiku. Najbližšie sa seminár uskutoční 17. mája 2011 v Bratislave.
     Svoju účasť spomedzi nemeckých partnerov už potvrdili predstavitelia priemyslu (EADS a ASTRIUM) a predstavitelia nemeckej národnej inštitúcie pre výskum a vývoj (DLR).
     Akciu organizuje združenie AeroSpace & ITS Cluster s podporou vlád Nemeckej spolkovej republiky a Slovenskej republiky, ako aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Bratislava  10. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku