Navigácia

Seminár k problematike štúdia študentov so špecifickými potrebami, Bratislava, 28.11.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia vysokých škôl v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave zorganizovalo 28. novembra 2012 v Kongresovom centre pri vysokoškolskom internáte Družba Univerzity Komenského v Bratislave seminár na tému Podmienky na štúdium študentov so špecifickými potrebami.

Seminár bol určený najmä pre tvorcov stratégií na vysokých školách, do ktorých pôsobnosti patrí aj vytváranie podmienok pre študentov so špecifickými potrebami, a pre (administratívnych) zamestnancov, ktorí tieto stratégie implementujú/koordinujú v rámci vysokých škôl.

Program seminára
Otvorenie  - generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan
Zdravotné postihnutie a právo na vzdelanie - Mária Duračinská (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR)
Informačná prístupnosť - Peter Lehocký (Univerzita Komenského v Bratislave)
Podmienky na štúdium študentov so špecifickými potrebami z pohľadu študentov - Darina Ondrušová (Univerzita Komenského v Bratislave)
Príklady aktuálnej praxe na vysokých školách


Inštitucionálna stratégia vytvárania inkluzívneho prostredia - Elena Mendelová (Univerzita Komenského v Bratislave)
Ako ďalej ? - Jozef Jurkovič (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 
Galéria

Skočiť na začiatok stránky