Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Schémy pomoci pre operačný program Výskum a vývoj

  • Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
  • Schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis iniciatíva JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku