» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Dokumenty, usmernenia a príručky
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Dokumenty, usmernenia a príručky

Súbor najdôležitejších dokumentov súvisiacich s OP Výskum a vývoj, ktorý obsahuje programovú dokumentáciu, základné legislatívne predpisy v podobe nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) ako aj národnej legislatívy z oblasti štrukturálnych fondov a regionálnej politiky. K dispozícii je aj ďalšia dokumentácia súvisiaca s OP Výskum a vývoj.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ