Navigácia

Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“

AKTUALIZÁCIA: Z dôvodu mimoriadneho záujmu zo strany škôl o tento rozvojový projekt vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dodatočné finančné prostriedky vo výške 1 287 750 EUR, aby bolo možné podporiť ďalších žiadateľov. V rámci druhého kola tak bude podporené zriadenie alebo dobudovanie triednych knižníc v ďalších 1 862 školách (spolu 2 101). Zoznamy podporených žiadostí sú uverejnené nižšie na tejto stránke.   

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“.

Účelom výzvy je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia  u detí a mladších žiakov, pričom hlavným cieľom je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.

Dátum vyhlásenia: 28.09.2023
Dátum uzávierky: 11.10.2023

Maximálna výška finančných prostriedkov závisí od počtu zapojených tried, pričom škola môže zapojiť maximálne 4 triedy a v prípade škôl s viac ako 500 žiakmi, môže škola zapojiť maximálne 6 tried.

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 200 000 EUR.

Oprávnenými žiadateľmi sú materské školy, základné školy, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola alebo základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na https://minedu.egrant.sk/.

Odborné materiály a odporúčania k založeniu triednej knižnice a výberu kníh nájdete v prílohe nižšie. Odporúčame si tieto materiály pred podaním žiadosti dôsledne preštudovať.  

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky