Rozvojové projekty MŠVVaŠ v oblasti regionálneho školstva

Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 • Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2021
 • Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2020
 • Vyhodnotenie výzvy "ENVIROPROJEKT 2021"
 • Vyhodnotenie výzvy "Finančná gramotnosť 2021"
 • Vyhodnotenie výzvy „Podpora centier OVP na ceste k excelentnosti 2021“
 • Vyhlásenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“
 • Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“
 • Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2021“
 • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených na rozvojové projekty v rozpočte sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania v roku 2021
 • Výzva pre letné školy 2019/2020
 • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2020
 • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2020
 • Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2019
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2018
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2017
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2015
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2014
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2012
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku