Rozvojové projekty MŠVVaŠ v oblasti regionálneho školstva

Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Skočiť na začiatok stránky