Rozširovanie Národného projektu digitálneho vzdelávania

19.06.2013
     Do národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ sa môžu zapojiť už aj učitelia prírodovedných predmetov, a to prostredníctvom tvorby digitálnych vzdelávacích objektov. Ide o kreatívne prvky vyučovacej hodiny v rozsahu 2 – 14 minút.
     Učitelia budú tvoriť scenáre len pre jednotlivé objekty, nie celé vyučovacie lekcie. Ich tvorba si nevyžaduje znalosť špeciálneho softvéru. Jednoduchá online registrácia pre aktívnych učiteľov je stále otvorená na portáli www.digitalnevzdelavanie.sk, kde je zároveň zverejnený aj katalóg tém na spracovanie. Podľa rezortu školstva sa touto ponukou učitelia stanú spoluarchitektami atraktívneho vzdelávania, ktoré so sebou prináša nové metódy výučby.
     Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety realizuje Ústav informácií a prognóz školstva z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Digipedia 2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Informácie o tomto programe sa nachádzajú na www.digipedia.sk.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku