Rozpis príspevku na ŠvP na rok 2016

Na webovej stránke ministerstva bol  zverejnený  príspevok na ŠvP v roku 2016 pre  zriaďovateľov a jednotlivé školy. Výpočet objemu finančných prostriedkov na jednotlivé školy bol urobený na základe počtu žiakov, ktorí sa zúčastnia ŠvP v roku 2016  (údaje z Eduzberu  2015 aktualizované na základe dodatočných požiadaviek škôl) a prijatej metodiky ministerstva. Príspevok na jedného žiaka bol stanovený na 100 €.

Formulár na zúčtovanie príspevku budú vypĺňať len školy, ktoré nevyčerpajú finančné prostriedky v plnej výške.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku