Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2021 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2021.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie (Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) na vyjadrenie do 6. 12. 2020. Následne vypracovalo konečené znenie metodiky a rozpisu na rok 2021.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky