Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2013 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2013.
  • Výzva na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl september 2013
  • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na vytvorenie univerzitného centra USA pre vzdelávanie v slovenskom jazyku
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku