Rozpis dotácií verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu 2007

Úprava rozpočtu - prerozdelene 1% z  dotácií pre verejné vysoké školy na rok 2007. 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku