Rozpis dotácií verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu 2005

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2005 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2005
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku