Rozhodnutie ministra - materské školy, základné školy, centrá voľného času a základné umelecké školy (aktualizácia k 15. 6. 2020)

Dokumenty týkajúce sa otvorenia centier voľného času a základných umeleckých škôl a organizácie vzdelávania a výchovy v materských školách a základných školách.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku