Rómske deti majú šancu na úspech, tvrdí britský odborník

13.04.2016
     Metodicko-pedagogické centrum dokazuje, že má záujem aj o aktivity spojené so zahraničnou spoluprácou. Pravidelnou náplňou jeho pracovníkov sa stáva aj hosťovanie a participácia na medzinárodných projektoch a seminároch. V apríli v rámci projektu Podmienky inkluzívnej edukácie – skúsenosti z Anglicka privítali návštevu z Veľkej Británie.
     Išlo o už druhé stretnutie v rámci naštartovanej spolupráce s MPC. To prvé sa konalo v novembri v Anglicku. Komunikáciu odštartovala správa Eleny Cinovej z Rómskeho vzdelávacieho centra pri MPC ROCEPO smerom k Lucii Fremlovej, ktorá je nezávislá pracovníčka v oblasti ľudských práv a vzdelávania Rómov v Anglicku. Tá ich s radosťou pozvala na stretnutie.
     Návšteva prebehla na dvoch lokálnych školách v Leicesteri a Babingtone. Zúčastnila sa ho i námestníčka generálnej riaditeľky MPC pre pedagogické činnosti Darina Výbohová: „Bolo dobré a inšpiratívne vidieť priamo v procese, ako funguje zaraďovanie žiakov z rôznych kultúrnych prostredí na tak veľkej škole. MPC - P1020142mInklúzia je podmienená jasnou pedagogickou koncepciou školy a podporou napríklad aj v organizácii vyučovania a podporným personálom školy – asistentmi učiteľov,“ zhodnotila prvú návštevu. Išlo o študijnú pracovnú cestu v rámci projektu partnerskej spolupráce medzi českými, slovenskými a britskými školami „Záleží na  každém dítěti: vzdělání vysoké kvality pro všechny.“  
     Anglická delegácia Mark Penfold, Jan Dunka a Leona Clear Wallace na Slovensku zotrvala od 5. do 9. apríla 2016. Päťdňové podujatie Podmienky inkluzívnej edukácie - skúsenosti z Anglicka organizovalo prešovské Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra a ROCEPO.
     Angličania sa zaujímali o školy, s ktorými by mohli nadviazať spoluprácu a robiť mentoring v oblasti inklúzie. Tamojší vzdelávací systém si Rómovia chvália, keď sa vrátia späť na Slovensko. Zaujímavosťou je i fakt, že tam  navštevujú špeciálne školy menej ako 2 % detí. Delegáti navštívili košický Luník IX. Na prešovskej radnici ich prijal viceprimátor Štefan Kužma. Pozorovali podmienky inkluzívnej edukácie napríklad v Základnej škole Kudlovská v Humennom. Navštívili i základnú školu v rómskej osade Podskalka. Okrem pracovných stretnutí na školách absolvovali i seminár so zástupcami škôl a manažérmi ukončených projektov MPC.
 
Hostia ocenili učiteľov
     „Musíme každé dieťa brať individuálne, nie uplatňovať na všetky rovnaký systém výchovy,“zdôraznil Mark Penfold, vedúci učiteľ pre etnické menšiny školy v Babingtone, ktorý je medzinárodne uznávaným odborníkom a Rómovia ho dokonca volajú familiárne - Papu. Mark verí, že aj rómske deti dokážu v živote uspieť. Podľa neho by sme im nemali dávať na výber iba z pár možností a podsúvať im ich. Nie každé rómske dieťa chce byť elektrotechnikom či kaderníčkou. V rámci medzinárodného mentoringu spolupracuje okrem Slovenska aj s Českou republikou, Srbskom či Rumunskom. Penfold pozitívne zhodnotil a ocenil prácu Základnej školy Podskalka, ktorá pôsobí na území rómskej osady. Hoci má obmedzené podmienky, jej učitelia robia všetko pre to, aby deti z okolia mali najlepšie možné vzdelanie.
     V rámci pozorovania navštívili aj Záchytný tábor v Humennom, ktorý sídli v priestoroch bývalých kasární. Pracovníci im priblížili proces výučby slovenského a anglického jazyka v priestoroch tábora a možnosti utečencov a čakateľov na prevoz do tretích krajín.

MPC a zahraničná spolupráca
     Metodicko-pedagogické centrum rozvíja spoluprácu i so zahraničnými expertmi či inštitúciami. Iba v tomto roku jeho zástupcovia dvakrát prednášali na seminároch v Bruseli a Štrasburgu. V minulom roku sa tiež zúčastnili na medzinárodných konferenciách či nadviazali napríklad spoluprácu s nórskym ministerstvom školstva.
    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku