Navigácia

Rok 2012

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2012 je nasledovná

a) náklady na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy vsume 29,80 eur,
b) paušálna časť odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie vsume 22,60 eur,
c) paušálna časť odmeny pre predsedu predmetovej maturitnej komisie ajej členov vrátane odborníkov zpraxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku apre absolventskú skúšku aich členov vrátane odborníkov zpraxe vsume 11,60 eura,
d) odmena pre predsedu predmetovej maturitnej komisie apredsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku apre absolventskú skúšku na odskúšaného žiaka vsume 1,95 eura,
e) odmena pre predsedu školskej maturitnej komisie ajej členov vrátane odborníkov zpraxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku apre absolventskú skúšku vrátane odborníkov zpraxe, na odskúšaného žiaka vsume 0,76 eura.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky