Navigácia

Rok 2009

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií na rok 2009:

a) náklady na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy v sume 28,00 eur,
b) paušálna časť odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie v sume 21,00 eur,
c) paušálna časť odmeny pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a ich členov vrátane odborníkov z praxe v sume 10,80 eura,
d) odmena pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku na odskúšaného žiaka v sume 1,80 eura,
e) odmena pre predsedu školskej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku vrátane odborníkov z praxe, na odskúšaného žiaka v sume 0,70 eura.

Skočiť na začiatok stránky