ROCEPO zaznamenáva prácu úspešných učiteľov prostredníctvom výskumu

08.06.2015
     Pozorovaniami na základnej škole v Liptovskom Mikuláši pokračoval začiatkom júna výskum Rómskeho vzdelávacieho centra ROCEPO zameraný na zlepšenie a zjednodušenie práce učiteľov slovenského jazyka a matematiky so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
     Počas pozorovaní v Základnej škole Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry štvrtáci pracovali individuálne, frontálne a v skupinkách s textami zameranými na vyhľadávanie predložiek. Piataci pracovali s textom v čítanke a odpovedali na otázky o slovných spojeniach.
     Pozorovania práce učiteľov slovenského jazyka a matematiky 4. a 5. ročníka sú súčasťou výskumu Rómskeho vzdelávacieho a dokumentačného centra ROCEPO. Výskum je zameraný na prácu s učebným textom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít. Ich výsledkom budú vypracované odporúčania, metodické materiály a vzdelávacie programy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku