Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave

10.08.2018
     Riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk navštívil Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave. Na pracovnom stretnutí rokoval s riaditeľkou ZUŠ Zuzanou Horváthovou o nadchádzajúcej odbornej konferencii 100. výročiu založenia prvej Československej republiky, ktorá sa uskutoční 25. októbra v Košariskách.
      „S pani riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa, ktorá súčasne stojí aj na čele Asociácie základných umeleckých škôl, sme sa už na predchádzajúcom stretnutí v ŠPÚ dohodli na spolupráci so žiackymi hudobnými telesami pôsobiacimi v tejto škole. Mladí interpreti a ich učitelia budú najbližšie vystupovať v umeleckom programe a žiaci výtvarného odboru pripravia výstavu, čo duchovne a umelecky obohatí odbornú konferenciu v rodisku generála Milana Rastislava Štefánika, ktorú pripravujeme v ŠPÚ,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Vedecko-odborným ťažiskom programu konferencie budú odborné referáty, venované histórii vzniku 1. ČSR a osobnosti Milana Rastislava Štefánika, rodáka z Košarísk, kde sa bude odborná konferencia konať.
     Vedecko-kultúrne podujatie na počesť vzniku 1. ČSR pripravuje ŠPÚ v spolupráci s obcou Košariská, NR SR, MŠVVaŠ SR, Maticou slovenskou a ZUŠ Eugena Suchoňa. 
     Záštitu nad konferenciou pri príležitosti 100. výročia vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku