Rezort školstva zverejnil Index dostupnosti materských škôl. Najlepšia dostupnosť je v Nitrianskom kraji, najhoršia v Bratislavskom kraji

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoril Index dostupnosti materských škôl pre rok 2022. Zámerom je informovať verejnosť o stave poskytovania predprimárneho vzdelávania v každej obci na Slovensku. Index pomáha obciam zhodnotiť svoju situáciu v porovnaní s inými obcami. Ide tiež o užitočný nástroj pre cielenejšie plánovanie politík na zvyšovanie dostupnosti materských škôl, napríklad formou investícií do nových kapacít. Index je vhodný aj na monitorovanie dostupnosti v čase.

ilustračný obrázok

Na vyhodnotenie dostupnosti materských škôl boli použité štyri komponenty, a to kapacity, dopyt, poplatky a demografia. Analytici pracovali s počtom chýbajúcich miest tak, aby po zohľadnení voľných kapacít mali všetky 3-5-ročné deti s trvalým pobytom v obci miesto v materskej škole. Do úvahy brali aj počet zamietnutých žiadostí, priemerné školné a predpokladaný vývoj populácie detí v predškolskom veku v okrese do roku 2030 v porovnaní s rokom 2022. Skóre obcí v rámci štyroch komponentov tvorí výsledný index v rozmedzí od 0 do 10, pričom vyšší index znamená lepšiu dostupnosť v porovnaní s ostatnými obcami na Slovensku.

Z indexu vyplýva, že najhoršia dostupnosť materských škôl je v Bratislavskom kraji, kde až 73 % obcí dosahuje index nižší ako 5,0. Nasleduje Žilinský kraj (41 %) a Trnavský kraj (33 %). Najlepšia dostupnosť je v Nitrianskom kraji, kde zhruba polovica obcí dosahuje index nad 7,0.

Vyhodnotenie ukázalo, že v každej druhej obci v Banskobystrickom kraji nie je materská škola. V Prešovskom kraji nie je materská škola v 39 percentách obcí.

Ďalšie výsledky poukazujú na to, že takmer polovica zamietnutých žiadostí o miesto v materskej škole bola v Bratislavskom kraji. Najnižšie mesačné školné, v priemere zhruba 5 eur, platili rodičia v okresoch Rimavská Sobota, Svidník a Vranov nad Topľou. Oproti tomu v Košiciach III to bolo takmer 110 eur a v Bratislave I - 205 eur.

Dostupnosť materských škôl môže do roku 2030 výrazne ovplyvniť demografia. Podľa prognózy majú mať niektoré okresy Bratislavy až o tretinu menej žiakov, zatiaľ čo napríklad v Rožňave má počet detí narásť o 28 % a v Sabinove o 19 %.

Výsledky sú zverejnené formou interaktívnej databázy na webovej stránke MŠVVaŠ SR: Index dostupnosti 

Podrobnosti o indexe, vrátane dát sú zverejnené na: Index dostupnosti materských škôl

Aktualizácia indexu za rok 2023 je plánovaná začiatkom roka 2024.

index_png


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky