Rezort školstva začal spoluprácu s OECD na vytvorení Národnej stratégie zručností

29.01.2019
     Zručnosti potrebné pre budúci trh práce v kontexte Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) boli dnes okrem iného témou podujatia s názvom Skills Strategy Seminar: Slovak Republic. Ide o prvé z radu konzultačných podujatí, ktoré pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcovia OECD s cieľom čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie nastaviť Národnú stratégiu zručností pre Slovensko v súlade s cieľmi NPRVaV.
       Seminár viedli ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, za OECD riaditeľka Centra pre zručnosti Monserrat Gomendio a OECD Team Leader Andrew Bell. Európsku komisiu reprezentoval Michael Morass, zástupca vedúceho oddelenia pre Česko, Poľsko a Slovensko v rámci Generálneho riaditeľstva EK pre oblasť zamestnanosti, sociálnych vecí a inklúzie. Pozvaní boli aj ďalší zástupcovia rezortov školstva, práce, hospodárstva, vnútra a sociálnych partnerov.
     „Som veľmi rada, že pri realizovaní nášho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s takou významnou medzinárodnou organizáciou, ako je OECD a že tu môžeme privítať ich zástupcov, ktorí nám prišli pomôcť v tom, aby sme spolu s nimi vypracovali našu Národnú stratégiu zručností pre Slovensko. Budeme diskutovať o tom, ako zlepšiť kurikulum pre deti v školách, ako zlepšiť ich zručnosti, a tým zlepšiť výsledky aj v medzinárodných testovaniach PISA, aj ako pomôcť Slovensku, aby sa rozvíjal systém celoživotného vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.
      „V úvodnej fáze spolupráce sa potrebujeme bližšie oboznámiť so systémom vzdelávania na Slovensku, aby sme boli schopní identifikovať prioritné ciele a potom mohli navrhnúť efektívne riešenia s využitím skúseností z ďalších členských štátov OECD,“ priblížila Monserrat Gomendio, ktorá na seminári predstavila OECD stratégiu zručností s prihliadnutím na riziká, ktoré na Slovensku spôsobujú svetové trendy, ako sú automatizácia výroby či digitalizácia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku