Navigácia

REZORT ŠKOLSTVA VYDAL ŠTANDARDY ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Výkonové štandardy odborných činností, obsahové štandardy odborných činností a obsahové štandardy pre diagnostické činnosti boli vytvorené VÚDPaP-om v rámci národného projektu „Štandardy“ v rokoch 2019-2023. Cieľom štandardov odborných činností je zaručiť poskytovanie rovnakej odbornej starostlivosti na celom Slovensku. Štandardy predstavujú rámec vykonávania odborných činností v súlade s piatimi stupňami podporných úrovní v systéme poradenstva a prevencie, v ktorých sa uskutočňuje odborná činnosť v zmysle § 130 ods. 1 školského zákona.

ilustračný obrázok

Ide o historicky prvé štandardy pre odborné činnosti v systéme poradenstva a prevencie a školstve. Majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť. Štandardy sú tvorené v záujme detí a ich rodín, ale nositeľom tejto zmeny sú všetci odborní a pedagogickí zamestnanci v školských podporných tímoch, zariadeniach poradenstva a prevencie a v špeciálnych výchovných zariadeniach.

Tvorené boli preto práve v spolupráci s expertmi a expertkami zo systému poradenstva a prevencie, školských podporných tímov, či akademickej obce. Štandardy prešli rozsiahlym participatívnym procesom tvorby, pripomienkovania či overovania v praxi, z ktorého vzišlo množstvo pozitívnych spätných väzieb. Zároveň budú štandardy predmetom aktualizácie, ktorej podklad budú tvoriť skúsenosti a cenné postrehy z praxe.

Štandardy sú zverejnené na našom webe: https://www.minedu.sk/standardy-odbornych-cinnosti-v-systeme-poradenstva-a-prevencie/

Informácie k štandardom a nástroje pre podporu implementácie štandardov nájdete aj na odkaze: https://vudpap.sk/hlavne-cinnosti/standardy-odbornych-cinnosti

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky